Kőrösi a Megvilágosult

Kőrösi a MegvilágosultKőrösi Csoma Sándor a buddhizmus eszményének megtestesülésévé lett: bódhiszattvává, a felébredés hősévé, aki képes volt az óriási tettre: kitárta a kaput az egész világ számára a buddhizmus felé. Kőrösi Csoma Sándor munkásságának jelentőségére és tudományos értékére Keleten első ízben a japán buddhizmus figyelt fel, amikor 1933 február 22-én a tokiói Taishyo Buddhista Egyetem dísztermében, fényes vallásos ünnepség keretében "Csoma Boszatszu, A Nyugati Világ Bódhiszattvája" néven elismerték a buddhizmus magyar szentjének.

E különleges megtiszteléssel a buddhizmusnak nyugati tudományos szellemben történő feltárása érdekében végzett munkásságát, valamint szent életét, hűséges és kitartó munkálkodását óhajtották elismerni. Ő az első nyugati ember, aki ilyen elismerésben részesült. Szobrát, amely meditáció helyzetben ábrázolja, 1933 március 7-én ünnepélyesen elhelyezték a Japán Császári Múzeumban a teljes tisztviselői kar jelenlétében.

Láma Ngawang, a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség alapítója:

"Amint az összes eddig élt tibeti ember közül kiemelkedik Milarepa a szentéletű jógi alakja, úgy emelkedik ki az összes eddig élt magyar közül a szentéletű magyar bódhiszattva Kőrösi Csoma Sándor alakja."

Minek köszönhetik ők szellemi nagyságukat, halhatatlanságukat? E kérdésre Milarepa ad választ:

"Én, a pamutba öltözött tibeti remete
A csak ez életre szóló ételről és ruháról lemondtam,
Hogy elérjem a teljes megvilágosulást.
Boldoggá tesz a kemény ülés alattam,
Boldoggá tesz a pamut köntös rajtam,
Boldoggá tesz a meditáció öv, mely térdem tartja,
Boldoggá tesz e látszat test, mely sem éhes, sem túl jóllakott,
Boldoggá tesz elmém, mely ismeri a valóság igaz természetét.
Boldog vagyok, nem boldogtalan.
Ha boldogságom áhítod, kövesd példám!
Ám ha nem vagy oly szerencsés, hogy a belső úton járj,
Ne érezz visszájára fordult részvétet Irántam, aki önmaga és minden lény Végső boldogságát teljesíti be!"

A bódhiszattva, a felébredt szellem hőse

A bódhiszattva, a felébredt szellem hőse, a zűrzavarral és szenvedéssel teli létállapotból való szabaduláshoz vezető utat nem csupán önmaga javáért járja, hanem másokért ugyanúgy, és végül elérve a szabadságot, nem oldódik fel a szellem végső természetének ragyogó boldogságában, nem menekül el a létkör gyötrelmeitől, hanem önként visszatér újra és újra, hogy bölcsességével és együttérzésével szolgálja az egész világot.

Dalai Láma

Önmagunk megismerése folyamán "belső békénk és boldogságunk kiteljesedésével természetszerűleg válunk egyre inkább képessé arra, hogy mások békéjéhez és boldogságához hozzájáruljunk. Szellemünk átformálása és a pozitív, altruista, felelősségteljes szellem kiművelése a javunkra válik itt és most. Általa bátran, szelíd és emelkedett szellemmel tudunk szembenézni minden feladattal és nehézséggel. Ezért sok eljövendő életünk boldogságának is ez a gyökere."

Chögyam Trungpa

Életünkben és a világban "a zűrzavar és szenvedés lánc-reakciójának elvágására, és az elme felébredt állapotához vezető kiút megvalósítására az egyetlen lehetőségünk az, hogy mi magunk felelősséget vállalunk. Ha nem dolgozunk e zűrzavarral, ha mi magunk nem teszünk ellene semmit, soha sem fog történni semmi. Ne gondoljuk, hogy mások megteszik helyettünk. Ez a mi felelősségünk, és a világ karmája irányának megváltoztatásához óriási erővel rendelkezünk. A bódhiszattva vallja, hogy többé nem lesz ösztönzője újabb káosznak és nyomorúságnak a világban, hanem szabadító lesz, akit az önmagán és másokkal végzett munka ihlet."

Santidéva

A bódhiszattva ösvény (Részletek)

Boldogan ünnepelem az erényt
Mely megment minden lényt
A nyomorult állapotok gyötrelmeiből,
És a szenvedő lényeket üdv állapotába helyezi.

Legyek az orvos, legyek a gyógyír,
És magam legyek az ápoló
A világ minden betege számára,
Míg meg nem gyógyul minden lény.

Testemet és minden javam,
S a három időben szerzett minden érdemem
Odaadom, nem tartok meg semmit,
Csak hogy szolgáljam minden lény javát.

Legyek védtelenek védelmezője,
Vezetője útrakelteknek;
A vízen átkelni készülőknek
Legyek híd, ladik, hajó.

Legyek sziget partot keresőknek,
Lámpás annak, ki fényre vágy;
Pihenést áhítóknak ágy,
Cselédje annak, kinek szolga kell.

Mint a föld s a mindent átható elemek,
Kitartón mint a nem változó tér,
Végtelen számú élőlény részére
Legyek az, mi életet biztosít.

Így a teret betöltő
Számtalan lény számára
Legyek élet forrása
Míg a szenvedésen nem jutnak túl.

Tested hajó – így tekintsd –
Jövés-menés járműve;
És, hogy teljesíthesd minden lény javát,
Elmédhez hű testté alakítsd.

A bódhiszattva, a felébredt szellem hőse a szabaduláshoz vezető utat nem csupán önmaga javáért járja, hanem másokért ugyanúgy, és végül elérve a szabadságot, nem oldódik fel a végső természet ragyogó állapotában, nem menekül el a létkör gyötrelmeitől, hanem önként visszatér újra és újra, hogy bölcsességével és együttérzésével szolgálja az egész világot.