Könyvek meditációhoz

A megrendelésedet erre az e-mail címre várjuk:

Megrendelőlap
A rendelés feltételei

Vagy megveheted személyesen az alábbi helyszíneken:

• Tari Meditáció Központ - Tara Teaház
3073 Tar (Nógrád megye) - Bolt nyitva tartás

• Karmapa Kultúrális és Meditáció Központ - Pema Teaház
1082 Budapest, Baross utca 80. - Bolt nyitva tartás


Könyvek

Miért meditáljunk?
1000,-Ft

 

Újdonság!

Itt beleolvashatsz!

Ne vesd magad bele hanyatt-homlok az új eszmékbe. Nem kell egy új vallást felvenned, sem egy idegen kultúrát magadra öltened. A buddhizmus nem térít. Nem kell szakítanod a múltaddal. Légy az, aki vagy, de ismerd meg önmagad, és élj száz százalékosan a jelenben.

Tanulj meg bátran és nyitottan vállalni minden élethelyzetet, legyen az örömteli vagy fájdalmas. Ezt a meditáció segítségével lehetséges.

Azért meditálj, hogy tapasztalatot szerezz tudatod működéséről, és erős, jól képzett, fejlett tudatod legyen.

Ez a leghatékonyabb út önmagunk valódi természetének, az alapvető jóságnak a feltárásához, mely nem függ ítélkezéstől, értékeléstől, sem más viszonyítási kerettől – olyan, mint a ragyogó kék ég a felhők felett.

 

Nyungne II.
2500,-Ft

 

Újdonság!

Itt beleolvashatsz!

A nyungne egy istenség meditáció, melynek gyakorlása révén lassan, fokozatosan megtanuljuk elhinni, elfogadni azt, hogy megvilágosultak, buddhák vagyunk, és nem csak mi, hanem minden más lény is. A gyakorlás során ez egyre inkább tudatosul bennünk. Megtanuljuk, hogy az egész világ csodálatos, szent és lehetőségekkel teli hely. A világ nem áll másból, mint nyitott lehetőségekből – ez a megvilágosult állapot tapasztalata.

A nyungne meditáció szövegét könyvünk első kötetében már megismertük, és megértettük. Ebben a kötetben azokkal a szövegekkel foglalkozunk, amelyeket szintén használunk a nyungne során, de nem közvetlenül a meditációban. Ilyenek a szútrák, valamint az ösztönző imák, tibetiül a mönlamok.

A menedék csalatkozhatatlan forrásai – ösztönző ima napjaink zűrzavarának megszüntetésére

Orgyen ösztönző ima – ösztönző ima a gyémántút gyakorlóiért és pártfogóiért, valamint az összes lényért

A három fejezet szútra – Buddha szavai, melyek a karmák tisztítására szolgálnak

Szangcső mönlam – kívánságaink megfogalmazása, melylyel önmagunkat ösztönözzük a gyakorlásra

Dévacsen mönlam – ösztönző ima a Nagy Boldogság Birodalmában való megszületésre

 

Lodzsong - A szellem képzése
1200,-Ft

 

Újdonság!

Itt beleolvashatsz!

Életünk során megfontolás nélkül és készakarva alávetjük magunkat érzelmeink uralmának. Szokásunkká vált, hogy keressük az alkalmat erre. Az érzelmektől elragadtatott állapotainkat érezzük életünk fénypontjainak. E mámoros, önfeledt pillanatokban feledjük gondjainkat, úgy érezzük szárnyalunk, jól szórakozunk, ám e valóságtól eltávolodott, kiszolgáltatott állapotokban az érzelmek teljesen a kezükben tartanak bennünket, nem tudjuk szabályozni őket, ezért gyakran és könnyen követünk el olyan dolgokat, amelyekért az érzelem elmúltával nem szívesen vállalunk felelősséget.

Szellemünk azonban képezhető, ez a buddhista ösvény lényege. A Lodzsong meditáció pedig a szellem képzésének egy speciális módja, mely az ember alapvető jóságára épít, és a szeretet csatornájának felnyitása révén képessé válunk segíteni önmagunkon és minden érző lényen.

A borítón: Geshe Csekava

Tiszta szemlélet
3500,-Ft

 

Újdonság!

Itt beleolvashatsz!

Santidéva A bódhiszattva ösvény című írása a belső ösvény gyakorlóinak kedvelt meditáció kézikönyve 1200 év óta. Ennek magyarázatát jelentetjük meg egy sorozatban. Az első kötetben (Lépésről-lépésre a bódhiszattvák ösvényén) a bódhicitta nagyszerűsége, a vallomás és az elkötelezettség témakört tárgyaltuk. A második kötet (Megvilágosult munka az érzelmekkel) a figyelmességről és az éberségről szólt. Jelen könyvünk, a harmadik kötet (Tiszta szemlélet) a türelemmel és a buzgósággal foglalkozik. A buddhizmusban a türelemnek egészen más jelentése van, mint amihez hozzászoktunk. Teljes szemléletváltásról van szó. A türelem alapja a tiszta szemlélet, amely nélkül nincs igazi türelem.

Mit jelent a tiszta szemlélet?

A tiszta szemlélethez akkor jutunk el, ha egy kellemetlenség felmerülésekor először megvizsgáljuk, mi az, ami kellemetlen, és hogyan, miért kellemetlen, vagy egyáltalán kellemetlen-e. Megvizsgáljuk a dolog természetét, és annak függvényében, hogy mit találunk, kialakítjuk a szemléletünket. A tiszta szemlélet arra a felismerésre alapul, hogy a kellemetlenség kizárólag azért tűnik annak, mert mi annak tartjuk. Ha ezt felismerjük, akkor képesek lehetünk túllépni rajta. A valódi türelem ekkor születik meg. A bódhiszattva ösvényen a saját elménkkel, mélyen beidegződött szokásainkkal és érzelmeinkkel foglalkozunk, melyek gyökerei igen mélyre hatolnak, ezért munkánk a létezésünk, és a világban mindenütt feltalálható szenvedés alapjait érinti. Nem csupán arról van tehát szó, hogy megpróbáljuk az érzelmeinket rendbe hozni valamilyen módszerrel azért, hogy jobb emberekké váljunk, hanem az a célunk, hogy megkeressük problémáink alapvető forrását.

Ez a könyv egy megvilágosult mester, Santidéva gyakorlati tanácsait közvetíti nekünk arról, hogy hogyan haladjunk az ösvényen. Olyan, mint egy útikalauz, a belső ösvény idegenvezető könyve, és akkor értékes, ha belső gyakorlás társul hozzá. Mi vagyunk az utazók saját belső ösvényünkön.

A jelenben lét gyakorlata
1000,-Ft

 

Újdonság!

A meditáció a saját tudatunkkal folytatott kutató és alkotó munka. Nem vallásos tevékenység, és nem csak kiváltságosaknak szól – mindenkinek van teste, beszéde és tudata. Minden energiánk a tudatból ered. A meditációban fejlesztjük, képezzük a tudatunkat. Megtanulunk teljes életet élni a jelenben. Teret adunk a tudatnak ahhoz, hogy felvehesse a természetes, mesterkéletlen állapotát, rátaláljon a saját erejére, és kibontsa bennerejlő adottságait. A természetes állapotában lévő tudat az út a belső szabadsághoz, a függetlenséghez, a boldog, teljes élethez és a megvilágosodáshoz.

A tudatépítés ösvénye
500,-Ft

 

Újdonság!

Itt beleolvashatsz!

Ha megismerjük testünk anatómiáját és szellemünk működését, valamint képesek vagyunk e két dolog egységét és folytonosságát elfogadni, akkor meditáció segítségével képesek lehetünk akár testi, akár szellemi betegségeink gyógyítására. A gyógyítás a test anatómiája és a testet alkotó sejtek, atomok vizualizációja, valamit az ezeket átható és gyógyító fényenergia segítségével történik. Tehát meditációval, vagyis a tudat erejével vagyunk képesek gyógyítani. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha minden felfogó készségünket, képzelőerőnket és gyógyulásba vetett hitünket latba vetjük.

 
A gyógyító meditációt bárki végezheti, nem kizárólag buddhista meditáció. Ez a tudatépítés módszere, mely az emberiség vallások felett álló ősi hagyománya.
Megvilágosult munka az érzelmekkel
2800,-Ft

 

Elfogyott. Újranyomtatás alatt!

Itt beleolvashatsz!

Könyvünk a nyolcadik században, Indiában élt nagy buddhista mester, Santidéva meditáció kézi-könyve, A bódhiszattva ösvény magyarázatát tartalmazza. Ez a könyv a mai valóságban élő és tevékeny ember számára is nagyon jól alkalmazható a gyakorlat-ban.Santidéva tanítása az egész széles út (mahajána) buddhizmus számára alapmű, egy buddhista klasszikus.

 
Santidéva Bódhiszattva ösvénye tíz fejezetéből az első nyolcat tárgyaljuk egy fokozatosan kiadásra kerülő sorozatban, melynek tervezett öt kötetéből a jelen könyvünk a második. Ez a második kötet a negyedik és az ötödik fejezet magyarázatát tartalmazza, melyek: a Figyelmesség, és az Éberség.
 
Mindennapi életünket érzelmeink teszik színessé. Nagyerejű energiák, melyek hol lelkesítenek, hol pedig csüggedésbe taszítanak. Tőlük függ boldogságunk és szenvedésünk. A meditáció útján
megismerjük érzelmeink természetét, és megtanulunk bánni velük. Zavaros, önző érzelmeinket megtanuljuk átalakítani önzetlen, megvilágosult érzelmekké.
 
Az érzelmekkel folytatott megvilágosult munka a figyelmesség és az éberség meditációja, amit mi is megtanulhatunk és eredményesen alkalmazhatunk életünkben.
 
„Figyeljük az elménket, mi készül benne. Ennek érdekes leírását adják manapság a neurofizi-kusok, agykutatók és idegkutatók. Azt mondják, hogy a gondolatok olyanok az elmében, mint a viharfelhők. Elektromos kisülések, villámok cikáznak az agyban. Ahhoz nem kell agykutatónak lennünk, hogy értsük az „elborul az elmém” kifejezést. Tudjuk, hogy ilyenkor egy dühöngő belső vihar közeleg. Az ember saját elméjének meteorológusává válhat. A meteorológus figyeli az időjárást, és előrejelzéseket tud adni. Figyeljük mi is a belső időjárást, és tanuljunk meg belőle idejekorán következtetéseket levonni. Ez azonban csak meditációban lehetséges. A hétköznapi élet túl intenzív. Meditációban tudjuk az elménk működését megismerni, meditációban tudjuk látni, hogyan születnek a gondolatok és az érzelmek, és ott alakul ki az a fajta finomabb megfigyelési készségünk, ami által egyre korábban tudjuk a késztetéseket fölfedezni.”

 

Gyógyító meditáció
3500,-Ft

 

Könyvismertető film

Itt beleolvashatsz!

A gyógyító meditáció gyakorlatait bárki végezheti. Nem buddhista meditáció, hanem a tudatépítés módszere. A tudatépítés az emberiség vallások fölött álló ősi hagyománya. A belső szellemi fejlődés útja, amelynek a lényege, hogy a tudat képezhető, fejleszthető, építhető ugyanúgy, ahogy a testünk is építhető, fejleszthető, erősíthető. Ez az időtlen idők óta élt mesterek nagy fölismerése.
 
A gyógyulás feltétele az, hogy közelebb jussunk a természethez. Amikor természetről beszélünk, akkor nem csak a külső természetről, hanem a belső természetről, a tudat természetéről is beszélünk. Ez a természetes állapot a szavakon és fogalmakon túli, tökéletesen megfoghatatlan, dinamikus harmónia.
 
A gyógyító meditációban fénnyel gyógyítunk. Minden jelenség fénytermészetű, így a testünk, a környezetünk tárgyai és a tudat is fénytermészetűek. Minden a világon – függetlenül attól, hogy külső vagy belső jelenségként nyilvánul meg – nem más, mint oszthatatlan ragyogás. A fény, végtelensége mellett, a tisztaságot is jelenti. Fénnyel dolgozni a meditációban nagyon hatékony módszer arra, hogy a tudat kicsinyes, ragaszkodó, beszűkült szokásait föloldjuk. Amikor a fény gyógyító energiájával dolgozunk, a határtalansággal, a végtelenséggel dolgozunk. Ezen a módon egy teljesen újfajta életérzéshez és gondolkodásmódhoz szoktatjuk magunkat.
A boldogság keresése mai zavaros világunkban
1000,-Ft

 

Itt beleolvashatsz!

Prágában, 2011-ben elhangzott elõadás szerkesztett változata.

 
Hogyan segít belsõ világunk békéje enyhíteni szenvedéseinket?
Õszentsége tanításából megtudhatjuk, mi az igazán hatásos módszer a mindennapok bajainak átváltoztatására. Hogyan lássuk meg a jót, s a lehetõséget az elsõre szörnyû dolognak látszó történések mögött.
 
Õszentsége a Dalai Láma utat mutat, miként változtathatjuk meg a zavaros világot a belsõ ösvény segítségével.

 

A megvilágosulás szellemének ereje
1000,-Ft

 

 
Könyvünk a belső ösvény alaptanításainak szemléletes leírását tartalmazza, Tiszteletreméltó Cültrim Rinpocse tolmácsolásában. A személyes átadás és a megvalósított dharma tanítás teszi igazán értékessé és használhatóvá e módszereket, melyeket a hagyományvonal már századok óta alkalmaz. E módszerekbe kínál betekintést a könyv, biztatva rá, hogy ne csak olvassuk, hanem éljük is a dharmát, mely nyomán jelen életünk már most jobbra fordulhat.